fbpx

m

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam posuere varius
magna, ut accumsan quam pretium
vel. Duis ornare

Latest News
Follow Us
Image Alt

Persónuverndarstefna

Persónuverndarstefna

PERSÓNUVERNDARSTEFNA KOMPANÍ FERÐA

Með persónuverndarstefnu Kompaní ferða er lagður grunnur að því að tryggja  persónuupplýsinga viðskiptavina og öryggi vinnslu persónuupplýsinga þeirra, þar á meðal hvaða upplýsingar eru unnar, hvernig og í hvaða tilgangi og hvaða réttindi viðskiptavinir hafa í því sambandi.

Kompaní ferðir er ábyrgðaraðili vegna vinnslu persónuupplýsinga sem fer fram á þess vegum.

 

ALMENNT

Kompaní ferðir leggur áherslu á öryggi persónuupplýsinga viðskiptavina. Kompaní ferðir leggur áherslu á að farið sé með allar persónuupplýsingar í samræmi við lög og reglur um persónuvernd og úrvinnslu persónuupplýsinga (Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018) Kompaní ferðir leggur áherslu á að vinnsla á persónugreinanlegum upplýsingum sér takmörkuð, að því marki að hægt sé að veita þá þjónustu sem félaginu ber að veita viðskiptavinum.
Kompaní ferðir leggur áherslu á ábyrga vinnslu upplýsinga um viðskiptavini og að sú vinnsla sé gerð á ábyrgan, öruggan eða löglegan hátt. Kompaní ferðir leggur áherslu á að allar upplýsingar um viðskiptavini, sem þeir láta félaginu í té eða sem Kompaní ferðir sækir með þeirra leyfi til þriðja aðila séu eingöngu sóttar í þeim tilgangi að hægt sé að veita þeim þá þjónustu sem þeir eiga rétt á.

 

PERSÓNUUPPLÝSINGAR

Kompaní ferðir safnar og varðveitir persónuupplýsingar viðskiptavina. Sem dæmi má nefna samskiptaupplýsingar, reiknings- og bókhaldsupplýsingar. Aðeins er safnað nauðsynlegum upplýsingum um viðskiptavini í samræmi við þá þjónustu sem þeir sækja til Kompaní ferða.

 

KOMPANÍ FERÐIR ÁBYRGIST

Að nota aðeins persónuupplýsingar í lögmætum tilgangi.
Að þegar persónuupplýsingum viðskiptavina er deilt með þriðja aðila, í lögmætum tilgangi, t.d. vegna tæknilegs viðhalds eða þjónustu vegna greiðslu (hér með þriðju aðilar), skuldbindur Kompaní ferðir sig til þess að vinnsla slíkra upplýsinga takmarkist við þá þjónustu sem inna skal af hendi.
Að tryggja fullan trúnað þriðju aðila við vinnslu persónugreinanlegra upplýsinga.
Að viðskiptavinir Kompaní ferða séu eigendur að sínum eigin persónuupplýsingum, hafi einir aðgang að slíkum upplýsingum, ásamt starfsfólki og stjórnarmönnum Kompaní ferða.

 

RÉTTUR HINS SKRÁÐA

Kompaní ferðir leitast við að tryggja að réttindi hins skráða séu tryggð hjá félaginu. Með því er átt m.a. við rétt einstaklinga til að fá leiðrétt eða breytt upplýsingum um sig, fá afrit af þeim upplýsingum sem skráð eru hjá félaginu og fá upplýsingum um sig eytt þegar þessi réttindi eiga við. Í sumum tilfellum kann félaginu að vera óheimilt að verða við beiðni um eyðingu persónuupplýsinga, t.d. þegar lagaskylda kveður á um skráningu persónuupplýsinga. Þegar vinnsla byggir á samþykki einstaklings á hann rétt til að draga samþykki sitt til baka hvenær sem er, án þess að það hafi áhrif á lögmæti vinnslu á grundvelli samþykkisins fram að afturkölluninni.

Einstaklingur hefur ávallt rétt til að kvarta undan meðferð Kompaní ferða á persónuupplýsingum hans til Persónuverndar en nánari upplýsingar um stofnunina má finna á www.personuvernd.is Frekari upplýsingar um rétt hins skráða hjá Kompaní ferðum má nálgast með því að hafa samband í tölvupóstfangið info@kompaniferdir.is

 

TÖLFRÆÐILEGAR SAMANTEKTIR

Kompaní ferðir áskilur sér rétt til að útbúa ópersónugreinanlegar tölfræðilegar samantektir og aðrar afleiddar upplýsingar sem án alls vafa eru ekki persónugreinanlegar og nota sér þær í starfi félagsins.

 

HEIMASÍÐA KOMPANÍ FERÐA

Á heimasíðu (vefsvæði) félagsins, kann félagið að safna tæknilegum upplýsingum um notkun, t.d. um tegund vafra, hvaða vefsíður notendur heimsækja á vefsvæðinu, heildartímann sem notendur verja á vefnum o.s.frv. Þess konar upplýsingar eru eingöngu notaðar til að bæta upplifun notenda af þjónustunni, t.d. með því að bæta hönnun þjónustunar eða láta notendur vita af hugsanlegum tæknilegum vandamálum í búnaði þeirra. Engum persónugreinanlegum upplýsingum skal safnað saman við slíka vinnslu.

 

UPPLÝSINGAR TIL 3. AÐILA

Kompaní ferðir skuldbindur sig að ekki afhenda, selja eða leigja persónuupplýsingar viðskiptavina til þriðja aðila nema félaginu sé það skylt samkvæmt lögum eða samkvæmt skriflegri beiðni félagsmanns.

 

BÓKHALDSGÖGN

Bókhaldsgögn Kompaní ferða eru vistuð í samræmi við öryggiskröfur persónuverndarlaganna og laga um færslu bókhalds og varðveislu þess. Geymsla og vistun slíkra upplýsinga miðast jafnframt við lög þess efnis.

 

TAKMÖRKUN ÁBYRGÐAR

Að því marki sem gildandi lög heimila, ber Kompaní ferðir enga skaðabótaábyrgð vegna atvika sem upp kunna að koma vegna þess hvernig þjónustan er notuð eða útveguð, nema ef hægt er að rekja slík atvik til stórfeldrar/vítaverðrar vanrækslu eða misferlis af ásetningi af hálfu Kompaní ferða.

Kompaní ferðir ber enga ábyrgð á töfum sem verða á þjónustunni eða því að þjónustan virki ekki sem skyldi vegna óviðráðanlegra atvika (force majeure).

 

BREYTINGAR

Kompaní ferðir áskilur sér rétt til þess að breyta og uppfæra persónuverndarstefnu þessa hvenær sem er. Við látum vita af slíkum breytingum á heimasíðu Kompaní ferða.

 

TENGILIÐAUPPLÝSINGAR

Ef þú óskar eftir nánari upplýsingum varðandi persónuverndarstefnu Kompaní ferða skaltu hafa samband við okkur hér: tölvupóstfangið; info@kompaniferdir.is.

Kompaní ferðir leggur mikla áherslu á að tryggja öryggi þeirra persónuupplýsinga sem viðskiptamenn treysta félaginu fyrir.

Samþykkt af stjórn Kompaní ferða í maí 2019